Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

MiMJ

Charyzmat uzdrawiania

Jednym z dziewięciu charyzmatów, które wymienia św. Paweł jest łaska uzdrawiania w Duchu. W tekście pierwszego Listu do Koryntian umiejscowiona została pomiędzy darem wiary a darem czynienia cudów. Niewątpliwie łaska uzdrawiania pozostaje z nimi w silnej korelacji, więc jej miejsce na Pawłowej liście nie jest przypadkowe. Współczesny świat z uzdrawiania zrobił „show” i dochodowy…

Numer 5 miesięcznika „Ogień Jezusa”, marzec 2014

Ogień Jezusa Katolicki Miesięcznik Charyzmatyczny Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa numer 5 marzec 2014 Umiłowani Czciciele Ognia Jezusa, czyli Ducha Świętego. Tematem tego numeru jest Krew Jezusa. Święty Jan Ewangelista pisze: „Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden…

Być wojownikiem Chrystusa

Do Wspólnoty przyprowadziła mnie siostra Faustyna. Pan Bóg dawał mi znaki, których na tamten czas nie widziałam i nie słyszałam. Bycie we Wspólnocie daje mi odwagę iść pod prąd za Jezusem w ramionach Maryi. To nie jest łatwe, ale wiem, że im jest nas więcej, kroczących za Panem, dajemy sobą świadectwo innym. Staramy się być…

Nowy numer miesięcznika „Ogień Jezusa”, luty 2014

Ogień Jezusa Katolicki Miesięcznik Charyzmatyczny Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa numer 4 luty 2014 Umiłowani Przyjaciele Jezusa „I nastąpiła walka na niebie Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich…

Nasza małżeńska historia

Jesteśmy małżeństwem od 18 lat. Myślimy, że to właśnie Bóg chciał, abyśmy spotkali się razem i szli dalej przez życie. Poznaliśmy się w drodze na Jasną Górę, gdzie połączył nas trud pielgrzymowania. Myśleliśmy, że to przypadek, ale droga do Boga nie jest wcale przypadkiem. On wie, co robi. Tam pierwszy raz zostaliśmy…

Styczniowy numer miesięcznika „Ogień Jezusa”

Ogień Jezusa Katolicki Miesięcznik Charyzmatyczny Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa numer 3 styczeń 2014 Umiłowani, nie tylko do Waszych rąk, ale przede wszystkim do Waszych serc oddajemy ten 3. numer „Ognia Jezusa” mówiący o chrzcie Jezusa – Miłości: „Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego….

Aby nieść Miłość i Miłosierdzie

Pustelnia pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego jest źródłem, z którego wypływa niezgłębiona Miłość i Miłosierdzie Boga. Źródło to dało życie Wspólnocie Miłość i Miłosierdzie Jezusa, będącej kwiatem – Miłością i owocem – Miłosierdzia jest fundacja działająca przy Wspólnocie. Fundacja powstała, aby nieść Miłość i Miłosierdzie naszym zranionym siostrom i braciom swoim życiem, modlitwą,…

Siła w miłości i jedności

Wspólnota pomaga mi trwać przy Bogu. Pomimo licznych upadków i ciągłej walki wiem, że mam oparcie, że Wspólnota modli się również za mnie – chociaż bardzo często tego nie czuję – wręcz odwrotnie, mam poczucie kompletnego osamotnienia. Ale takie osamotnienie zawsze przychodzi, kiedy za bardzo się do czegoś lub kogoś…

Wiersze

„NIE POZWÓL” Nie pozwól Moim ustom zamilknąć Niech głoszą Ciebie W porę i nie w porę We dnie i w nocy Nawet gdy Anioła Stróża Nie ma ku pomocy Nie pozwól Zamilknąć mojemu sercu Niech bije dla Ciebie Jak dzwon Na Anioł Pański A wtedy Nawet śmierć Nie…