Dział: MiMj

Chrystus żyje

Duchu Święty, Który jesteś Duszą naszych dusz, Sercem naszych serc, Życiem naszego życia, Tchnieniem naszego tchnienia, Który jesteś obecny w nas od chwili chrztu świętego poprzez dar łaski uświęcającej, przyjdź i zamieszkaj w nas poprzez swoje słowo. Niech ta homilia pomaga

Radość służenia innym

Jasna Góra. Spotykamy się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej. Miałam tylko nagrać świadectwo do działu Ludzie Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa, a wyszła z tego szczera rozmowa z ludźmi, którzy chcieli podzielić się tym, jaką drogę przeszli zanim wstąpili do Wspólnoty i jak bardzo Pan

Kościół w internecie

Nigdy w historii ludzkości nie było tylu wykształconych ludzi, którzy mieli tak łatwy dostęp do niemal wszystkich owoców rozwoju kultury i nauki. Jest to możliwe dzięki internetowi. Jednak sytuacja ta nie wpływa w zasadniczy sposób na kształt współczesnych nam czasów – dystans cywilizacyjny pomiędzy bogatymi i biednymi regionami

Miesięcznik „Ogień Jezusa”, kwiecień 2015

Katolicki Miesięcznik Charyzmatyczny Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa numer 18 (kwiecień 2015) Kochani Bracia i Siostry, Chrystus żyje! Ta nowina niech radośnie zabrzmi w naszych sercach. W tym numerze „Ognia Jezusa”, dzielimy się z wami tą Prawdą. Nie lękajcie się uwierzyć,

Kościół naszym domem

Przedstawiamy fragment konferencji wygłoszonej przez ks. abp. Wacława Depo na spotkaniu otwartym Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa 17. 01. 2015 r. „Chciałbym najpierw bardzo serdecznie was pozdrowić zgromadzonych w tym miejscu i podziękować Opatrzności Bożej za to, że jest to miejsce

Chrystus Ukrzyżowany

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy oczekują Jego łaski. To jest fragment dzisiejszego psalmu. Oczy Pana pełne miłości, łagodności. Oczy Pana, które są zwrócone na tych, którzy szczególnie czczą Mękę Jego Syna Jezusa, na tych, którzy oczekują na Jego łaskę,

Maryja: Tajemnica Świętości

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort Tajemnicę Maryi rozpoczyna słowami: „Wybrana duszo, to jest tajemnica, którą odsłonił mi Najwyższy Bóg, a której nie znalazłem w żadnej książce, starej czy nowej” (n. 1). Św. Ludwik pisze o „tajemnicy”, która powinna być objawiona i to

Mój Wielki Piątek

Czy widziałeś może Jezusa? Siedział pochylony na kamieniu, twarz miał ukrytą w dłoniach. Wyglądał na Kogoś strapionego. Tłum ludzi bezmyślnie przechodził obok. Co niektórzy spoglądali z zaciekawieniem, inni biegnąc, tylko zerkali w Jego stronę. Byli też i tacy, co w sposób demonstracyjny wyrażali swoją

Miesięcznik „Ogień Jezusa”, marzec 2015

Katolicki Miesięcznik Charyzmatyczny Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa numer 17 (marzec 2015) Umiłowani, Chrystus Ukrzyżowany jest ukazany w tym numerze „Ognia Jezusa” jako Niepokonany Zwycięzca zła. Niech Jego Krzyż będzie w naszych sercach jako znak Miłości, która jest silniejsza niż

Powołanie Apostołów

W dzisiejszej Ewangelii mamy opis powołania Apostołów przez Pana Jezusa. W Ewangelii św. Marka także znajduje się opis, kiedy Pan Jezus ich powołuje. Można powiedzieć, że te dwie Ewangelie tworzą jedną całość. Św. Marek opisywał życie Jezusa w sposób bardzo konkretny.