Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Polecamy Pomoc duchowa

Być człowiekiem wewnętrznym

Mamy dwa światy, w których żyjemy. Świat widzialny gołym okiem, czyli zewnętrzny, który nas otacza, którego doświadczamy na co dzień i świat wewnętrzny, czyli to, co przeżywamy w sobie. Świat uczuć, myśli, emocji, marzeń, pragnień na poziomie serca, jak również sumienie i wewnętrzne spotykanie z Bogiem. U każdego jest inaczej. Można mieć wewnętrzny świat tak silnie rozbudowany, że jest tam całkowita przestrzeń dla Boga. Rozmawia się z Bogiem, pyta Go, doświadcza różnych stanów na poziomie mistyki wiary. Bardziej żyje się życiem skupionym na swoim wnętrzu, niż życiem, które nas otacza.

tekst: Magdalena Gałkowska
Czytaj więcej w październikowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.