Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Kazania

Boży Wojownik

Dziękujemy Ci Duchu Święty za Jana Chrzciciela, którego powołaniem było przygotowanie drogi Jezusowi. Dziękujemy Duchu Święty, że przez działanie tego świętego pokazujesz nam, jak bardzo ważne jest, aby przygotować drogę Panu do naszych serc, do serc naszych bliskich i wszystkich bliźnich. Przyjdź Duchu Święty, abyśmy byli tymi, którzy są pokorni wobec Chrystusa jak Jan Chrzciciel. Przyjdź Duchu Święty, abyśmy nie przywiązywali się do darów, które mamy od Ciebie, ale właśnie z pokorą z nich korzystali dla dobra innych. Przyjdź Duchu Święty, abyśmy nie bali się głosić Słowo jak Jan Chrzciciel, głosić je z wielką mocą, która pochodzi od Ciebie. Przyjdź Duchu Święty, abyśmy również radowali się, bo przyjście Pana jest bliskie, tak jak mówił święty Jan, że jego radość doszła do szczytu, bo słyszał głos Jezusa przemawiającego do tłumów. Przyjdź Duchu Święty, abyśmy byli zwiastunami tej Dobrej Nowiny głoszonej z radością jak Jan Chrzciciel. Przyjdź przez Serce Maryi, która z radością dała światło Jezusa.

tekst: o. Daniel Galus

Czytaj więcej w grudniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.