Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Bóg Ojciec

„Przypatrzcie się ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? (…) Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie”. (Mt 6, 26-32)

Taki jest właśnie Bóg Ojciec. Dobry i kochający. Łagodny i wyrozumiały względem naszych grzechów i słabości. Bóg patrzy na każdego człowieka z olbrzymią Miłością. Jest Ojcem o miłosiernym spojrzeniu. Nawet kiedy widzi, że idziemy nie tą drogą, którą On nam wyznaczył dla naszego dobra i zbawienia, nigdy nas nie porzuca, choć własny rodzony ojciec może zrobił to tysiące razy, ale nie On, nie Bóg Ojciec. On jest tam, gdzie nasza słabość, On jest tam, gdzie nasz grzech, On jest zawsze przy nas. Stoi i czeka, aż Mu w końcu uwierzymy, że nie jest Bogiem tyranem, rozgniewanym Sędzią, z perfekcją obserwującym każdą naszą pomyłkę i zapisującym w Księdze Życia każde nasze zło.

tekst: Magdalena Gałkowska

Czytaj więcej w listopadowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.