Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Malarstwo nieba

Bóg Ojciec

Bóg Ojciec posłał na świat Swojego Syna – Jezusa, który oddał za nas życie, w którym to On Sam cierpiał. Bóg Ojciec objawił się w Jezusie Chrystusie w Swoim Synu, drugiej Osobie Trójcy Przenajświętszej. To Jezus prowadzi nas do Ojca i On Ojca nam objawia. „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14, 6-9).
Jezus całym swoim życiem świadczył o Ojcu. Po Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu wiele razy ukazywał się światu w różnych objawieniach, które Kościół zatwierdził. Jednym z nich były widzenia Miłosiernego Serca Pana Jezusa, które miała święta Małgorzata Maria Alacoque w XVII wieku. Świętej Faustynie Kowalskiej w latach 30-tych XX wieku Bóg objawiał się jako Bóg Miłosierdzia. W widzeniach tych obiecał, że żadna dusza głosząca Boże Miłosierdzie, przez odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia oraz czcząca wizerunek Jezusa Miłosiernego w obrazie, nie będzie potępiona. W tych samych latach miały miejsce objawienia Boga Ojca (również zatwierdzone przez Kościół), które opisała siostra Eugenia Ravasio. Bóg Ojciec przychodzi, aby objawić światu Swoją ogromną Miłosierną Miłość i łagodność.
„Nie mogę już drugi raz ofiarować Mojego umiłowanego Syna, aby udowodnić Moją miłość do ludzi! Jednak przychodzę między nich, przyjmując podobieństwo do nich i ich ograniczoność, aby ich kochać i aby poznali tę Miłość. Popatrz, odkładam Moją koronę i całą Moją chwałę, aby przybrać postawę zwyczajnego człowieka!” (słowa z Orędzia).

tekst: Krystyna Broncel
Czytaj więcej w lipcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.