Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Kazania

Bóg Ojciec

Duchu Światłości, natchnij nasze serca. Duchu Świętości, uświęć nasze dusze. Duchu Mocy, daj zdrowie i moc naszym ciałom. Duchu Święty, który przychodzisz od Ojca i Syna, prosimy, daj również siłę do pełnienia woli Boga Ojca, aby nasza wola była zjednoczona z wolą Ojca. Niech to słowo dzisiejsze do tego się przyczyni, aby wola Ojca była dla nas najważniejsza, tak jak dla Jezusa, dla Maryi, dla św. Franciszka.

Werset z Psalmu, który był dzisiaj śpiewany – „Zbliżcie się synowie posłuchajcie, co mówię, będę was uczył bojaźni Pańskiej” – odnosi się również i do nas zebranych w tym miejscu. Zbliżamy się do Boga, aby słuchać tego, co On chce nam dziś powiedzieć. Pragniemy uczyć się bojaźni Pańskiej. Ale ta bojaźń nie wiąże się z jakimś lękiem niewolnika czy ze strachem sługi. Jest to lęk syna, który boi się utracić relację, kontakt z Ojcem, o czym mówi całe Pismo Święte. Bojaźń względem Boga jest początkiem prawdziwej mądrości. Życie osoby, która w niej trwa przed Najwyższym, staje się życiem mądrym, nie ma skupienia na sobie.

tekst: o. Daniel Galus

Czytaj więcej w styczniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.