Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara Reportaż/relacja

Bóg Ojciec

„Oto wyryłem cię na obu dłoniach” (Iz 49, 16), „wezwałem Cię po imieniu; tyś moim!” (Iz 43, 1) – tak mówi Bóg. Bóg Wszechmogący, Stworzyciel nieba i ziemi, Bóg Ojciec.

On wyrył nas na Swych dłoniach, to nie zostało napisane, tylko wyryte, nie można tego zetrzeć. Wezwał nas po imieniu. Każdy z nas jest Jego ukochanym dzieckiem, On nas powołał do życia. Kocha nas miłością największą, bezwarunkową. Tyś moim – mówi ci Bóg. Codziennie walczy o ciebie. Walczy, żebyś nie zginął przygnieciony swoimi grzechami i słabościami. Codziennie za tobą tęskni. Taki właśnie jest Bóg.
Bóg Ojciec.

Przedstawiamy zapis modlitw ze spotkania charyzmatycznego prowadzonego przez o. Daniela Galusa wraz ze Wspólnotą Miłość i Miłosierdzie Jezusa z 20. 06. 2015 r.

Czytaj więcej w sierpniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.