Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Malarstwo nieba

Błogosławione milczenie

Ikona Błogosławione Milczenie przedstawia Chrystusa w nietypowej postaci, bo ze skrzydłami, które symbolizują nieskończoność, wieczność, a także, że Bóg jest Duchem i Posłańcem.
Jego skrzyżowane ręce to symbol zgody na wszystko, co się ma wydarzyć, czyli na Jego życie w ubóstwie, mękę i śmierć krzyżową. To również gest pasyjny dobrowolnie przyjętego cierpienia. Jezus w milczeniu i z miłością przyjmuje tę Ofiarę.
Jezus, Błogosławione Milczenie, w tym wizerunku wyraża zgodę na wszystko, co zaplanował Bóg, na każdy grzech, który weźmie na Swoje ramiona.

tekst: Krystyna Broncel
Czytaj więcej w sierpniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.