Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Justyna Gałązka-Wolska

W służbie Słowa

Sanktuarium Świętego Józefa w Częstochowie jak zwykle wypełnione jest po brzegi osobami z całej archidiecezji, Polski, zagranicy. Ludzi z miesiąca na miesiąc przyjeżdża coraz więcej. Często nie mieszczą się w kościele. Nasze diakonie służą im, jak mogą. Każda diakonia jest miejscem, gdzie realizują się dwa słowa: służba i miłość. Mamy…

Zaproszenie na adorację małżeństw

W imieniu Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa oraz jej pasterza Ojca Daniela zapraszamy wszystkich poszukujących prawdziwej miłości, wszystkich, którzy chcą czerpać ze źródła tryskającego wszelkimi łaskami i darami, którzy chcą słuchać głosu Miłości i Miłosierdzia na comiesięczną adorację dla małżeństw, która odbywa się w każdą czwartą niedzielę miesiąca w Pustelni pw. Ducha Świętego w Czatachowie. Rozpoczynamy Mszą…

Dar rozeznania, wiedzy i mądrości

Serafino Falvo zebrał i opisał te trzy dary we wspólnym rozdziale zatytułowanym „Charyzmat poznania”. Nie oznacza to, że muszą one zaistnieć wszystkie naraz i że tworzą składową jednego „supercharyzmatu”. Po prostu każdy z tych darów wiąże się z poznaniem, jest swoistym darem intelektualnym. Są też niezwykle pomocne w niesieniu posługi…

Zaprzeć się samego siebie

„Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, Niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 9,23) Zaprzeć się samego siebie to najtrudniejsze wymaganie, jakie stawia Jezus tym wszystkim, którzy z serca pragną Go naśladować. Którzy pragną być w gronie Jego uczniów i podążać Jego…

Wielki Tydzień

Poniedziałek Buduję świat z narracji. Schowałam serce do kieszeni płaszcza. Żeby nie płakało. Wtorek Słonecznie. tekst: Młoda Dewotka   Czytaj więcej w kwietniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.

Acedia dziś

Czym jest acedia? To pierwsze pytanie jakie stawia czytelnik biorąc do ręki książkę o. Zatorskiego Acedia dziś. Już na pierwszych stronach o. Zatorski tłumaczy słowami ks. Leszka Misiarczyka z pracy Acedia – duchowa depresja, pisząc:„(…) acedia wyraża «stan duchowego zniechęcenia», «znudzenia», «tchórzostwa», «przygnębienia», «niezdolności do koncentracji na jednej…

Krzyżu Chrystusa

Krzyżu Chrystusa moje zmartwychwstanie Wiaro moja dzisiaj jutro każdego dnia Krzyżu Chrystusa moje zmartwychwstanie Nadziejo moja na to co było na to co jest na to co będzie Krzyżu Chrystusa moje zmartwychwstanie Miłości moja na dziś na jutro na całą wieczność Krzyżu Chrystusa…

Miesięcznik „Ogień Jezusa”, kwiecień 2014

Ogień Jezusa Katolicki Miesięcznik Charyzmatyczny Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa numer 6 (kwiecień 2014) Umiłowani w Miłości i Miłosierdziu Jezusa. Kwietniowy wielkanocny numer naszego miesięcznika poświęcony jest Bożemu Miłosierdziu. Święta Faustyna na wieki stać będzie przed Tronem Pana, jako żywy Świadek Jego Miłosierdzia dlatego, że na ziemi…

Krew Jezusa

Dzisiejsze czytania, dzisiejsza Liturgia Słowa jest wzięta z Mszy świętej, z okresu Wielkiego Postu, związanej z Maryją, jako Matką Bożą Bolesną, Bolejącą, stojącą pod krzyżem Swojego umiłowanego Syna. Dlatego Ewangelia, którą usłyszeliśmy mówi nam o Maryi, która z Janem stała u stóp krzyża, u stóp krzyża miłości, pod którym umierała miłość, na którym konał Zbawiciel,…