Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Malarstwo nieba

Archanioł Rafał

To Bóg nas uzdrawia. To Bóg jest naszym uzdrowieniem. Pośród życia dróg poprowadź mnie, pomóż wybrać tę właściwą, tę, która prowadzi do radości i szczęścia. Prowadź tam, gdzie miłość wieczna trwa. I choć teraz w mym życiu trud i ból, to w sercu mym nadzieja wciąż rodzi się, że Boże, Twój dobry Duch, prowadzi mnie właśnie tam.
Bóg, jak mówi Księga Mądrości, stworzył człowieka do nieśmiertelności (Mdr 2, 23) i ze swojej wielkiej miłości do nas dał nam wszystko, abyśmy mogli tę łaskę otrzymać i osiągnąć życie pełne szczęścia w Niebie wraz z Nim, naszym Ojcem. Bóg dał nam Swoje Słowo. Codziennie możemy je wysłuchać na Mszy Świętej. Słowo, które nas karmi i uzdrawia. „Bo nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4, 4b). Słowa te powiedział Jezus, kiedy na pustyni kusił go szatan. Słowa Boże nie tylko nas karmią, ale są ochroną przed atakami złego ducha. Bóg dał nam też przykazania, które są drogowskazem na drodze do szczęścia. Dał sakramenty i ustanowił kapłanów, dzięki którym możemy czerpać z tych sakramentów. Bóg daje nam Siebie codziennie, jako pokarm – Siebie Żywego i Prawdziwego, bo „w Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17, 28) i jeśli tylko chcemy i pragniemy iść Jego drogą, to możemy nią podążać, ale jeśli małe w nas pragnienie Boga, to powinniśmy żarliwie modlić się o nie. „Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą” (Flp 2, 13), a to na pewno jest Jego wolą. Bóg we wszystkim dał nam wolną wolę i ostatecznie wybór należy do nas. Droga z Chrystusem to jedyna prawdziwa droga do życia w pełni szczęścia.

tekst: Krystyna Broncel
Czytaj więcej w majowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.