Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Malarstwo nieba

Archanioł Michał obrońca posłany przez Boga

Imię „Michał” oznacza „Któż jak Bóg”, a inaczej przedstawia kogoś, kto jest całkowicie oddany Bogu, wierzy w Boga, wszystko czyni dla Boga i ze względu na Boga. Ale czyni to w wolności, ponieważ wielkim darem, który otrzymali zarówno ludzie, jak i Aniołowie, jest wolność (wolna wola). „Któż jak Bóg” to wolność dobrze wykorzystana. Człowiek, który ma świadomość wolności, ale i zależności od Boga, że wszystko, co ma i kim jest, otrzymał od swego Stwórcy, nigdy nie wykorzysta swej wolności przeciw Bogu. Będzie całym sobą Mu służył nie jak niewolnik, ale w miłości i wdzięczności – jak dobremu Ojcu. Michał Archanioł jest dla nas przykładem pełnienia Bożej woli. Tak pisze święta Faustyna w Dzienniczku o tym wielkim opiekunie: „Wielką mam cześć dla świętego Michała Archanioła, on nie miał przykładu w pełnieniu woli Bożej, a jednak spełnił wiernie życzenia Boże” (Dz. 667).

tekst: Krystyna Broncel
Czytaj więcej w lutowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.