Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara Reportaż/relacja

Archanioł Gabriel – Bóg jest mocą

„Przybył do mnie Anioł z wysokości
Niosąc z sobą wieść radości,
Mówił, że pocznę z Ducha Świętego
Oto, co rzekłam do Niego:
Tak, niech mi się stanie
Tak, mówię woli Twojej Panie,
Tak, według Twego Słowa
Tak, by ujrzał Ciebie świat”.

Ta piosenka, zarówno słowa jak i muzyka, porusza serce tak głęboko, że razem z Maryją, pragnie ono Bogu śpiewać: „Tak, niech mi się stanie! Tak, mówię woli Twojej Panie: tak!” Jakby z nieba, spływała łaska na człowieka – siły, odwagi i determinacji w wykonaniu tego, czego Bóg pragnie. Ale czy to ta piosenka tak działa? Czy to w niej jest taka moc? Pewnie też, bo Duch Święty – najdoskonalszy Kompozytor – przelał na nią Swoją łaskę. Jednak bardziej chodzi o to, że kiedy człowiek mówi Bogu: „tak!”, wówczas otrzymuje kolejną łaskę – siłę nieziemską – do wykonania tego, czego pragnie nasz Pan. I przy tym wszystkim jest radość! Przekreślenie swojej woli, zapomnienie o sobie i wykonanie planu Bożego. Scena Zwiastowania – to najpiękniejszy moment w historii naszego zbawienia. Maryja mówi: „tak”! I tu już można tylko zamilknąć i kontemplować co dzień, na nowo – Zwiastowanie. Pojawia się tam też postać Archanioła Gabriela – ale gdyby nie fakt, że mam o nim pisać – pewnie znów bym go pominęła w rozważaniach tej sceny.

tekst: Dagmara Gałązka

Czytaj więcej w grudniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.