Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pokarm dla duszy Recenzja

Acedia dziś

Czym jest acedia? To pierwsze pytanie jakie stawia czytelnik biorąc do ręki książkę o. Zatorskiego Acedia dziś. Już na pierwszych stronach o. Zatorski tłumaczy słowami ks. Leszka Misiarczyka z pracy Acedia – duchowa depresja, pisząc:„(…) acedia wyraża «stan duchowego zniechęcenia», «znudzenia», «tchórzostwa», «przygnębienia», «niezdolności do koncentracji na jednej czynności», «obrzydzenia», «zniechęcenia», «uprzykrzenia», «atonii duszy», czy wręcz «paraliżu duszy».” Cała książka Zatorskiego traktuje o tym zapomnianym – jego zdaniem – stanie, w który może popaść dusza ludzka.

tekst: Kamil Drążkiewicz

Czytaj więcej w kwietniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.