Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

MiMJ Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Aby nieść Miłość i Miłosierdzie

Pustelnia pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego jest źródłem, z którego wypływa niezgłębiona Miłość i Miłosierdzie Boga. Źródło to dało życie Wspólnocie Miłość i Miłosierdzie Jezusa, będącej kwiatem – Miłością i owocem – Miłosierdzia jest fundacja działająca przy Wspólnocie. Fundacja powstała, aby nieść Miłość i Miłosierdzie naszym zranionym siostrom i braciom swoim życiem, modlitwą, słowem i czynem.
Jak mówią Słowa Pisma Świętego: ”Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.” (Mt 25,40)
Celem działania Fundacji jest wspieranie wszelkich dzieł i inicjatyw Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa oraz niezależna działalność ewangelizacyjna, charytatywna i społeczna.

Czytaj więcej w grudniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”