Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pokarm dla duszy Recenzja

365 dni z ojcem Pio

Jak najlepiej poznać Ojca Pio? Spędzić z nim 365 dni…
To naprawdę nietypowy sposób na zgłębienie myśli i rad Świętego.
Książka 365 dni z ojcem Pio składa się z wybranych listów, które pisał on do swoich duchowych dzieci, przyjaciół, a także do swoich spowiedników. Wkraczamy więc w świat duszy Ojca Pio. Są to prywatne listy, a więc zwierzenia, które dają nam obraz niezwykłej osoby. Osoby naznaczonej ogromnym cierpieniem, zarówno fizycznym, jak i duchowym. Jednocześnie człowieka bardzo pokornego.
Nie jest to łatwa książka.

tekst: Justyna Gałązka – Wolska

Czytaj więcej w grudniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”