Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

300 lat Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Rok 1717 nie zapisałby się w annałach polskiej historii, gdyby nie dwa wydarzenia: tzw. sejm niemy oraz koronacja cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Oba wydarzenia są niezwykle ważne niezależnie od perspektywy, z której patrzymy na dzieje Polski. Jednak historia państwa i narodu potoczyła się tak, że o sejmie pamiętano i nauczano, a o koronacji już nie. Trzy wieki później przy okazji jubileuszu pojawia się wreszcie szansa na przywrócenie pamięci o tym wydarzeniu. Nawet Sejm ustanowił rok 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej.

W podjętej uchwale możemy przeczytać „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przekonany o szczególnym znaczeniu kultu maryjnego dla naszej Ojczyzny nie tylko w aspekcie religijnym, ale i społecznym, patriotycznym oraz kulturowym, ustanawia rok 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej”.

Losy cudownego obrazu splotły się z losami Polski już pod koniec stulecia XIV w., gdy książę Władysław Opolczyk sprowadził go z Węgier do paulinów, którym przekazał kościół parafialny Najświętszej Maryi Panny na wzgórzu koło Starej Częstochowy. Dwa lata po erygowaniu klasztoru, czyli w 1384 roku, powierzył im obraz z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem.

tekst: Krzysztof Wolski

Czytaj więcej w sierpniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.