Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Miesiąc: Czerwiec 2020

Szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie

MiMJ: Asia, przyjechałam z Lubszy. Na spotkania organizowane przez wspólnotę MiMJ przyjeżdżam od ośmiu lat. Na początku tak mnie Pan Bóg dotknął, że wszyscy mówili, że jestem chyba nawiedzona wiarą, a mój mąż mówił, że ma zakonnicę w domu. W ciągu sześciu czy siedmiu lat mąż chyba dwa razy był na spotkaniu, a od roku sam przyjeżdża…

Prorok Daniel

INFORMACJE BIOGRAFICZNEImię Daniel oznacza „Bóg jest moim sędzią”. O samym Danielu wiemy, że pochodził z zacnego rodu żydowskiego, a także był jednym z uprowadzonych do niewoli. Mimo sprzecznych z wiarą Daniela poglądów religijnych, zajmował ważne miejsce na dworach perskich. Jednak dochował wierności Jedynemu Bogu. Należy do grona czterech wielkich…

Uzdrowienie z lęku

„Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bo Ja jestem twoim Bogiem. Umacniam cię, a także wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą” (Iz 41, 10).Lęk jest nieprzyjemnym stanem emocjonalnym związany z przewidywaniem nadchodzącego z zewnątrz lub pochodzącego z wewnątrz organizmu niebezpieczeństwa, objawiający…

Komentarz do Ewangelii. XII niedziela zwykła

21 czerwca 2020 r.Ewangelia według św. Mateusza 10, 26 – 33 Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy czytali ten komentarz do Ewangelii, otwierali się na Ciebie, słuchali Twoich natchnień i według nich postępowali. Jezus kieruje Swoje słowa do Apostołów i zachęca ich, aby nie obawiali się ludzi. Żadna tajemnica, którą…

Słowacja w Ogniu

Mam na imię Magdalena, jestem ze Słowacji, z Orawy. Skończyłam 44 lata. Na spotkania przyjeżdżam już pięć lat. Dowiedziałam się o nich od mojej koleżanki, która już wcześniej na nie jeździła, a potem wstąpiła do wspólnoty MiMJ. Do Częstochowy przywiodła mnie ciekawość, zastanawiałam się nad tym, co tu się dzieje. Przyprowadził mnie też duży…

Zapiski z Północy, czyli historia Angeli

Angela ma 44 lata. Ma piękne, ogromne, brązowe oczy i kręcone włosy – cechy, tak dalekie od inuickich, ale oprócz eskimoskiej krwi w jej żyłach płynie krew afrykańska. Przyjechała do Whale Cove, by pomóc młodszemu bratu w opiece nad dziećmi. Oprócz niego ma jeszcze dziesięcioro rodzeństwa. Życie Angeli nigdy…

Święty Szarbel drogą miłości do Jezusa

„Przez świętego Szarbela Bóg chce szczególnie działać w tych trudnych, mrocznych, wręcz przerażających pod względem duchowym i moralnym, czasach. Nasza wiara będzie wystawiana coraz częściej na próbę. Niewielu będzie wiernych, ale ci, którzy będą wierzyć, będą podobni do świętego Szarbela.Święty Szarbelu, módl się za nami gorąco, za Kościołem na całym świecie….

Matka Boża Pompejańska

W każdym miejscu, gdzie się Maryja objawiła albo dała natchnienie do jakiegoś Bożego dzieła, wybierała swoje dziecko, aby przez nie działać, przynosić ratunek i objawić Słowa Boga. Tak było w Pompejach na przełomie XIX i XX stulecia. Bartolo Longo (1841-1926) ówczesny adwokat zajmujący się spirytyzmem i okultyzmem, został przez Maryję wybrany do dzieła…

Prośba

Gdy brakuje powietrza.I nie można oddychać…Gdy zapada się w sobie.Tylko o jednoproszę… tekst: Młoda DewotkaCzytaj więcej w czerwcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.