Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Miesiąc: Kwiecień 2015

Miesięcznik „Ogień Jezusa”, maj 2015

Katolicki Miesięcznik Charyzmatyczny Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa numer 19 (maj 2015) Drodzy Czytelnicy naszego ewangelizacyjnego pisma, Nowa Pięćdziesiątnica to wydarzenie, które przeżywamy w Kościele i które widzimy ocza­mi nie tylko ciała, ale i serca. Bóg udziela Ducha Świętego w obfitości i w sposób zaskakujący. Powierzmy sie Duchowi Świętemu, niech nas poprowadzi…

Chrystus żyje

Duchu Święty, Który jesteś Duszą naszych dusz, Sercem naszych serc, Życiem naszego życia, Tchnieniem naszego tchnienia, Który jesteś obecny w nas od chwili chrztu świętego poprzez dar łaski uświęcającej, przyjdź i zamieszkaj w nas poprzez swoje słowo. Niech ta homilia pomaga nam jeszcze bardziej wierzyć w zmartwychwstanie Jezusa,…

Radość służenia innym

Jasna Góra. Spotykamy się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej. Miałam tylko nagrać świadectwo do działu Ludzie Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa, a wyszła z tego szczera rozmowa z ludźmi, którzy chcieli podzielić się tym, jaką drogę przeszli zanim wstąpili do Wspólnoty i jak bardzo Pan Bóg przemienił ich serca. Poznajcie Asię i Zygmunta. Co…

Mniszka Hildegarda

Święta Hildegarda z Bingen – doktor Kościoła, wizjonerka, lekarka, kompozytorka, kaznodziejka, mniszka, autorka prac teologicznych, kosmologicznych, ziołoleczniczych, wielka prorokini, poetka… Można jeszcze wymienić kilka takich poważnych tytułów, ale one już na wstępie mogą zniechęcić przeciętnego człowieka. Za trudna święta. Na szczęście sama Hildegarda wkracza w te tytuły, tak chętnie wykorzystywane w świecie,…

Pan Bóg dał mi wewnętrzny pokój

Ula, Sokołów Podlaski: „Na spotkania przyjeżdżam od lipca 2013 roku. Chciałam powiedzieć o moim uzdrowieniu wewnętrznym. W czerwcu 2013 roku w wypadku samochodowym straciłam męża. Świat mi się zawalił, ale Pan Bóg postawił na mojej drodze Wspólnotę MiMJ i tutaj na tych spotkaniach znalazłam żywego Boga. I teraz mogę powiedzieć,…

Pościć sercem

„Post który ma charakter religijny jest po to, aby człowieka zbliżyć do Boga. Pościć sercem to znaczy pościć z pokorą, z miłością do Boga, pościć w intencjach Maryi. Pościć nie dlatego, żeby trochę udręczyć swoje ciało, nie dlatego, żeby może pokazać innym, że ja poszczę, ale pragnę pościć, żeby okazać miłość Bogu i Maryi. Dobrze jest ten post…

Kościół w internecie

Nigdy w historii ludzkości nie było tylu wykształconych ludzi, którzy mieli tak łatwy dostęp do niemal wszystkich owoców rozwoju kultury i nauki. Jest to możliwe dzięki internetowi. Jednak sytuacja ta nie wpływa w zasadniczy sposób na kształt współczesnych nam czasów – dystans cywilizacyjny pomiędzy bogatymi i biednymi regionami Ziemi zwiększa się. Poczucie wolności, jakie daje cybersieć, z jednej strony prowadzi…

Nie dla gender

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że małżeństwo tworzą mężczyzna i kobieta, a według art. 48.1 rodzice mają prawo do wychowywania własnych dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Niestety, od kilku lat dokonuje się w Polsce zaplanowana, jawna i coraz bardziej brutalna forma demoralizacji dzieci i młodzieży. Pod Konwencją o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej,…

Oddanie się Jezusowi przez ręce Maryi

Przygotowanie się do oddania życia Jezusowi przez ręce Maryi możemy porównać z pewną formacją, by odnowić naszą chrześcijańską tożsamość. Montfort pisze, że to nabożeństwo przez niego głoszone, w swej istocie jest „tylko doskonałym odnowieniem ślubów i przyrzeczeń złożonych na Chrzcie św”. (Traktat…, n. 120) Droga katechumenatu, która prowadzi, aby stać się chrześcijaninem, ma cztery etapy:…