Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pokarm dla duszy Recenzja

Ogień Ducha Świętego o Świętym Serafinie z Sarowa – największym rosyjskim świętym: mnichu, pustelniku i słupniku – to książeczka uniwersalna, którą można polecić każdemu, kto chce dotknąć świętości i zacząć jej pragnąć. Płynie z niej także zachęta do praktykowania prostych rad Ojca Serafina zapowiadających zaskakujące owoce. Książka nie ma nic wspólnego z suchym życiorysem radykalnego świętego, zwanego Ojcem Pio, czy św. Franciszkiem Prawosławia. Składa się z interesującego wstępu przybliżającego nam jego osobę i ducha, i żywej rozmowy między nim a przyjacielem Mikołajem A. Motowiłowem. Spotkanie, w którym mamy szansę wziąć udział i się w nim odnaleźć.

Starzec Serafin zapytany o to, która forma umartwienia, uczynków, najbardziej przybliża do Ducha Świętego – odpowiada, że „wszelki uczynek spełniony ze względu na Chrystusa daje łaskę Ducha Świętego, ale najwięcej ze wszystkiego daje modlitwa, gdyż zawsze jest jakby na podorędziu jako oręż do zdobywania łaski Ducha”. Użyte przez Ojca słowo „zdobywanie” może z pozoru zadziwić katolika twierdzeniem, że na łaskę trzeba zapracować. Chodzi tu jednak bardziej o postawę gorliwości i gotowości duszy („Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą” (Łk 11,13b)). Ta i inne zarysowane przez Świętego Serafina ścieżki pomagają wejść na drogę nieustannego  i codziennego trwania w obecności Ducha Świętego, co jest szczególnie ważne dla tych, którzy w kontakt z Nim już weszli.

Czy więc chcesz przyjrzeć się woli, według której działasz? Czy jest to wola Boża, własna, czy szatańska i dokąd Cię prowadzi? Czy pragniesz rozpoznać cel swojego życia duchowego? Czy chcesz dowiedzieć się, jak doświadczyć Ducha Świętego? Jak stać się czujnym, by nie przeoczyć obecności Boskiego Gościa? Czy chcesz pojąć, co oznacza zaskakująca porada – „podczas spotkania z Duchem Świętym należy koniecznie odsunąć się od spraw świata, a niekiedy też od…modlitwy”? Jeśli tak: przeczytaj tę książkę!

Sto stron esencji duchowej może wiele wnieść do Twojej perspektywy rozumienia, doświadczania i postrzegania Ducha Świętego. Możesz zapragnąć życia przeznaczonego dla gwałtowników. Tacy – nie bacząc na więzy najgorszych grzechów łączących ich ze światem – porywają się na pokutę, by zostać wybielonym ponad śnieg przed Obliczem Boga. Warto! Gdyż „Duch Boży wszystko czyni radosnym”.

Edyta Tombarkiewicz

Cytaty zaczerpnięte z: Ogień Ducha Świętego Św. Serafin z Sarowa,
ks. Henryk Paprocki (tłum.)
Joanna Kołogriwow 
(wstęp),
Wydawnictwo Esprit, Kraków 2008