Powołanie Apostołów

W dzisiejszej Ewangelii mamy opis powołania Apostołów przez Pana Jezusa. W Ewangelii św. Marka także znajduje się opis, kiedy Pan Jezus ich powołuje. Można powiedzieć, że te dwie Ewangelie tworzą jedną całość. Św. Czytaj »

Miłością możemy dużo zdziałać

Małgosia – nauczycielka w oddziale przedszkolnym. We Wspólnocie Miłość i Miłosierdzie Jezusa posługuje w diakoni uwolnienia. Jest też animatorem. Zdzisław – od 15 lat prowadzi szkołę nauki jazdy, wcześniej był policjantem ruchu drogowego, ostatnie Czytaj »

Trzeba Mu tylko zaufać

Do Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa wstąpiłam w 2011 roku. To właśnie we Wspólnocie doznałam łaski nawrócenia. Początkowo bardzo entuzjastycznie i z wielkim optymizmem podchodziłam do każdego dnia. To był jeszcze ten okres, kiedy Czytaj »

Miesięcznik „Ogień Jezusa”, luty 2015

Ogień Jezusa Katolicki Miesięcznik Charyzmatyczny Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa numer 16 (luty 2015) Umiłowani, Jezus Chrystus jest Pierwszym Apostołem Ojca Niebieskiego, Posłańcem Boga, aby zwiastować Dobrą Nowinę, że jest nadzieja na Czytaj »

Objawienie Pańskie

(…) Dzisiaj jest – można tak powiedzieć – takie święto nawróconych pogan, którzy pragną być tymi, którzy dla Jezusa Chrystusa są gotowi na wszystko. Ci mędrcy, zauważmy, że kiedy oni oddali pokłon Chrystusowi, Czytaj »

Powołanie Apostołów

W dzisiejszej Ewangelii mamy opis powołania Apostołów przez Pana Jezusa. W Ewangelii św. Marka także znajduje się opis, kiedy Pan Jezus ich powołuje. Można powiedzieć, że te dwie Ewangelie tworzą jedną całość. Św. Marek opisywał życie Jezusa w sposób bardzo konkretny.

Miłością możemy dużo zdziałać

Małgosia – nauczycielka w oddziale przedszkolnym. We Wspólnocie Miłość i Miłosierdzie Jezusa posługuje w diakoni uwolnienia. Jest też animatorem. Zdzisław – od 15 lat prowadzi szkołę nauki jazdy, wcześniej był policjantem ruchu drogowego, ostatnie lata pracy to sekcja wypadków. We Wspólnocie służy

Miałam bardzo chorą duszę

Renata, okolice Częstochowy: „Dzisiaj mija rocznica, odkąd zaczęłam przyjeżdżać na spotkania Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa. Mieszkam koło Częstochowy, to pewnie wielu z was się dziwi, dlaczego dopiero pierwsza rocznica, ale tak czasami bywa, że te uszy są zatkane i

Judyta wojująca

„Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie strawi cię płomień (…) Nie lękaj się, bo jestem z tobą”. (Iz 43, 2,5) Tak brzmi wspaniała obietnica

Trzeba Mu tylko zaufać

Do Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa wstąpiłam w 2011 roku. To właśnie we Wspólnocie doznałam łaski nawrócenia. Początkowo bardzo entuzjastycznie i z wielkim optymizmem podchodziłam do każdego dnia. To był jeszcze ten okres, kiedy człowiekowi wydaje się, że żadne wydarzenia ani okoliczności,

Co jest w cenie?

Nasza kultura i organizacja społeczna opiera się na systemie wartości. W rozumieniu kulturowym przedmioty materialne też są wartościami. Można powiedzieć, że wartości ukierunkowują naszą egzystencję. Problemem jest rozróżnić, co jest w cenie, a co naprawdę ma wartość. Bez wątpienia w cenie

Święta Tersa z Avili

„Święta Teresa z Avili, która jest patronką tego spotkania (…) otrzymała taką łaskę, że po 20 latach życia zakonnego doświadczyła wizji Chrystusa, który poruszył jej serce i dał jej poznać, że te 20 lat, które spędziła w klasztorze, to było życie lekkie,

Walentynki

Walentynki budzą skrajne emocje – od wyrazów zachwytu, aż do krytyki jako przejaw postępującej amerykanizacji. Sporo jest również głosów postulujących, aby święto zakochanych obchodzić zgodnie ze słowiańską tradycją – w pogańską Noc Kupały. Tymczasem głos rozsądku podpowiada, że wystarczy przywrócić walentynkom

Kiedy przychodzi pierwsza sobota miesiąca

„Moja kochana Matko chrzestna! Nie wiem, czy znasz już nabożeństwo pięciu sobót – wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi (…) Chcę powiedzieć Ci o tym nabożeństwie z uwagi na Jezusa, który wyraził życzenie, aby je praktykować (…) Myślę, ukochana Matko chrzestna, że będziemy szczęśliwi

Opatrzność Boża

Pewnego dnia, gdy czytałam Pismo Święte, urzekły mnie te słowa Jezusa skierowane do Piłata: „Nie miałbyś żadnej władzy nade mną…” Słowo Jezusa ma moc docierania do serca człowieka w taki sposób, że osoba zaczyna się głęboko nad ich sensem zastanawiać. W tych słowach